Kitap Bölümü Daveti
28.04.2023

Saygıdeğer Hocam,

ESOGÜ BAP Komisyonu desteğiyle 12.10.2022 tarihinde başlayan “Kosova’nın Demografik ve Sosyo-Ekonomik Tarihi (XV.- XVIII. Yüzyıl)” başlıklı proje kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınevi bünyesinde ESBALMER (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) yayını olarak bilimsel kitap çıkarmayı planlamaktayız. Sizi “Osmanlı Döneminde Kosova” konulu daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve orijinal kitap bölüm veya bölümleri yazmaya davet ediyoruz. Değerli bilimsel çalışmalarınızla yapacağınız katkılar bize onur verecektir. Yazım kuralları için Belleten dergisinin formatı esas alınacaktır. (https://belleten.gov.tr/sayfa/yazarlara-bilgi) Metin gönderme son günü 20.02.2024 olarak belirlenmiştir.  Kitabımız 2024 yılında basılacaktır. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

 

 

Editörler:

Prof. Dr. Meryem KAÇAN ERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Duygu TANIDI