VİZYON

VİZYON

Balkan ülkelerinin ülkemizle olan sosyo-kültürel ve tarihi bağlarını devam ettirmek için bölgeyle ilgili her türlü akademik faaliyeti arttırıp ülkeler arası öğrenci hareketliliğini arttırmak. Anma günleri gibi özel zamanlarda Balkan ülkelerine akademik personelin ziyaretini sağlayarak söz konusu bölgeyle ünsiyet kazanmak ve kazandırmak. Gerek merkezimizin bulunduğu şehirde ve gerekse ülkemizde bulunan Balkan göçmeni vatandaşlarımıza ulaşarak yapılacak akademik faaliyetlerle halkı tarih ve kültür bağlamında bilinçlendirmek. Özelde Balkan tarihi genelde insanlık tarihine katkıda bulunacak bilimsel eserler ile akademik ve halka açık toplantılarla ülkemize hizmet etmek.