MİSYON

MİSYON

Balkan coğrafyasının ülkemizle mevcut coğrafi, tarihi ve kültürel bağlarının güçlendirilmesi amacıyla merkez bünyesinde bölgeyle ilgili her türlü bilimsel araştırmalar yapmak hedeflenmektedir. Bu kapsamda Balkanlarla ilgili projeler ve eserler üretmek, arşiv, müze ve kütüphanelerinde incelemelerde bulunmak, çeşitli vesilelerle yapılan araştırmaları desteklemek, ulusal ve uluslararası düzeyde her çeşit bilimsel toplantılar düzenlemek amaçlanmaktadır. Ayrıca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde bölgeyle ilgili ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yapılmasını sağlayarak genç nesil ile Balkan coğrafyası arasındaki bağları kuvvetlendirmek merkezin öncelikli hedefleri arasında bulunmaktadır. Bunun yanında merkez için sanal dünyanın sunduğu imkânlardan faydalanarak konuyla ilgili bir internet sitesi ile kitaplık ve arşiv oluşturarak Balkan coğrafyası hakkında her türlü kaynağa web üzerinden kolayca erişim sağlamak amaçlanmaktadır.