DANIŞMA KURULU

 

Prof. Dr. Meryem KAÇAN ERDOĞAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü

Prof. Dr. Kamil ÇOLAK -  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü

 Prof. Dr. Numan ELİBOL -  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü

Prof.Dr. Meral BAYRAK - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü

 Prof.Dr. Mehmet İNBAŞI - Erciyes  Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Prof.Dr. Orlin SABEV - Bulgaristan Bilimler Akademesi-BULGARİSTAN

Prof.Dr. Aşkın KOYUNCU - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü

Teodora BAKIRJİEVA - Rusçuk Tarih Müzesi

Dr. Öğr. Üyesi. Abdykader DURGUTİ - Muş Alpaslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi  İslam Meshepler Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi. Derviş TUĞRUL KOYUNCU -  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  İktisadi İdari Bilimler  Fakültesi İktisat Bölümü

Arş. Gör. Dr. Duygu TANIDI -  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü

Araş.Gör.Zeynep AKIL -  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü

Neziha BİLEN - Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı