YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Meryem Kaçan Erdoğan

Prof.Dr. Kamil ÇOLAK

Prof. Dr. Numan Elibol

Prof. Dr. Meral BAYRAK 

Dr. Öğr. Üyesi. Derviş TUĞRUL KOYUNCU

Arş.Gör.Dr.Duygu TANIDI

Araş.Gör.Zeynep AKIL